Tin tức

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà quản lý hồ Bản Lải, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn. (Chi tiết)

Page 1 of 3