Tin tuc

Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn ( Chi tiết)

Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019.

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, phổ  biến Luật thủy lợi số 08/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 tới toàn thể Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và Trưởng phó các phòng ban Công ty. Từ đó, các đơn vị tổ chức triển khai học tập tới toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị mình.

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018.

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch nâng bậc nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2016.

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” và nhu cầu thực tế, đặc thù ngành nghề của công ty. Ngày 05/6/2016 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất của công ty.

LSO- Hiện đang bước vào mùa mưa bão, để các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác rà soát, lập phương án khắc phục kịp thời các công trình hư hỏng, xuống cấp.