Tin tuc

Thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doạnh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019 thuộc ủy ban nhân nhân tỉnh (Chi tiết)

Ngày 22/04/2020, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty; BCH Công đoàn cơ sở Công ty; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Trưởng, phó các phòng, ban Công ty; Giám đốc và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên của 12 Xí nghiệp trực thuộc, đại biểu là người lao động tiêu biểu được bầu tại Hội nghị người lao động ở Xí nghiệp cùng toàn thể cán bộ, người lao động văn phòng Công ty.

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo của lãnh đạo Công ty tại Hội nghị đại biểu năm 2020 về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở Công ty.

Đồng thời Hội nghị đánh giá thực trạng của đơn vị và bàn các giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

 

hội nghị 2

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty biểu dương những thành tích xuất sắc công ty đã đạt được trong năm 2019 , tập thể, cán bộ, người lao động đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công ty. Đồng chí cũng định hướng một số giải pháp cơ bản để Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019 và làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

hội nghị 3

Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp giữa tập thể người lao động và lãnh đạo đơn vị về tình hình thực hiện các chế độ, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty theo quy định.

Tại Hội nghị BCH Công đoàn cơ sở Công ty cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong năm 2019.

 98093632 2674366996000520 6770333995826675712 n

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong năm 2019

 

Với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững cùng với những giải pháp mới, sáng tạo, quyết liệt đã và đang được triển khai. Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2019, đoàn kết thống nhất cao, cùng với nỗ lực của cán bộ, người lao động đồng lòng chung sức thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành.

 

 

Một số hình ảnh Hội nghị người lao động của Xí nghiệp trực thuộc và Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2020.

99122065 2674207982683088 9149992155530395648 n

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của đại biểu

 

99113530 2674207006016519 5003910635285643264 n

Hội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng

 

99123322 2674206969349856 5299378503777517568 n

Hội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Văn Lãng

 

 

100606172 2674206869349866 3458920150550446080 n

Hội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng

 

100982424 2674206856016534 1377501264295755776 n 1

Hội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình

 

 

 

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (Chi tiết)

Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn ( Chi tiết)

Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019.

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, phổ  biến Luật thủy lợi số 08/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 tới toàn thể Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và Trưởng phó các phòng ban Công ty. Từ đó, các đơn vị tổ chức triển khai học tập tới toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị mình.

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018.

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch nâng bậc nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2016.

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” và nhu cầu thực tế, đặc thù ngành nghề của công ty. Ngày 05/6/2016 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất của công ty.

Page 1 of 2