Thông báo

Tin tuc

          Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch nâng bậc nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2016.

          Để góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật – Công nghệ thủy lợi thuộc Trường Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch nâng bậc nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho công nhân của Công ty từ ngày 31/10/2016 đến hết ngày 05/11/2016.

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” và nhu cầu thực tế, đặc thù ngành nghề của công ty. Ngày 05/6/2016 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất của công ty.

LSO- Hiện đang bước vào mùa mưa bão, để các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác rà soát, lập phương án khắc phục kịp thời các công trình hư hỏng, xuống cấp.