Tin tức

:
Tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty để nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người...
Thông báo tuyển dụng lao động

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn thông báo tuyển...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH...

Ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN...

Ngày 16/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên văn phòng công ty TNHH...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show