Tin tức

:
Thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doạnh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019 thuộc ủy ban nhân...
Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 22/04/2020, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế...

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các doanh...

Thông báo về việc thay đổi số nhà...

Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show