Tin tức

:
Ngày 16/5/2022, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn (Công ty) đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo...
Hội nghị đại biểu Người lao động...

Ngày 29/4/2022, Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022 đã thành...

Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất...

           Sáng ngày 21/12/2021, tại Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV...

Gặp mặt chia tay lãnh đạo nghỉ hưu...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show