Tin tức

:
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà quản lý hồ...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH...

Ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN...

Ngày 16/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên văn phòng công ty TNHH...

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV khai thác công...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show