Thông báo

Tin tức

:
          Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch nâng bậc nghề Quản lý,...
Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động...

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh...

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi...

LSO- Hiện đang bước vào mùa mưa bão, để các công trình thủy lợi...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:
Đại hội đại biểu CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Ngày 22/9/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.