Tin tức

:
Thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
Thông báo về việc thay đổi trụ sở...

Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở công ty

Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý...

Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa" đợt 1 năm 2018.

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show