Tin tức

:
Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019.
Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý...

Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa" đợt 1 năm 2018.

Hội nghị triển khai học tập Luật...

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show