Tin tức

:
Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn ( Chi tiết)
Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý...

Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa" đợt 1 năm 2018.

Hội nghị triển khai học tập Luật...

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

:

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show