Thông báo

Tin tức

:
Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, phổ  biến Luật thủy lợi số...
Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng...

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch...

Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động...

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

: