Thông báo

Tin tức

:
Tổ chức đào tạo "Nghiệp vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa" đợt 1 năm 2018.
Hội nghị triển khai học tập Luật...

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Hội nghị đại biểu người lao động...

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ...

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng...

Khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng Công nhân kỹ thuật và sát hạch...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

:
Has no content to show

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

: