Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ngày 01/9/2018, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức giải thi đấu thể thao trong toàn Công ty chào mừng 73 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

Sáng ngày 11/4/2018, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức kết nạp cho hai quần chúng ưu tú: Vi Văn Khánh và Vũ Văn Dũng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 22/9/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

            Ngày 16/8/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, với sự tham gia của 22 đảng viên trong Chi bộ.