Thông báo

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ngày 22/9/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

            Ngày 16/8/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, với sự tham gia của 22 đảng viên trong Chi bộ.