Ngành nghề kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. (Chi tiết xem tại đây)