Ngành nghề kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. (Chi tiết tại đây)