Giới thiệu chung

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng sơn quyết định thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước, do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm chủ sở hữu

1. Tên Công ty:
- Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LẠNG SƠN.
- Tên giao dịch tiếng Anh: LANG SON WATER CONTROL WORK EXPLOITATION STATE OWNED LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: LASOWCE CO, LTD.
2. Địa bàn hoạt động: Trong cả nước.
3. Trụ sở chính: 603 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: (0205) 3870.278
4. Các đơn vị trực thuộc Công ty:
a. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng.
Địa chỉ: Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng.
Điện thoại: (0205) 3825.641
b. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng.
Địa chỉ: Khu Ga, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.
Điện thoại: (0205) 3820.456
c. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thành phố Lạng Sơn.
Địa chỉ: đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại: (0205) 3874.105
d. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc.
Địa chỉ: Khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.
Điện thoại: (0205) 3861.192
đ. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình.
Địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.
Điện thoại: (0205) 3840.257
e. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Lãng.
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.
Điện thoại: (0205) 3880.136
g. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tràng Định.
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.
Điện thoại: (0205) 3883.074
h. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bình Gia.
Địa chỉ: xã Tô Hiệu, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
Điện thoại: (0205) 3834.342
i. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sơn.
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn.
Điện thoại: (0205) 3837.336
k. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Quan.
Địa chỉ: Phố Tân Minh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
Điện thoại: (0205) 3830.195
l. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đình Lập.
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.
Điện thoại: (0205) 3846.266
m. Xí nghiệp Xây Lắp.
Địa chỉ: 603 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại: (0205) 3717.140