CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Địa chỉ

  • Số 603 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Liên hệ

  • (0205)3870278

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.