Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Sáng ngày 11/4/2018, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức kết nạp cho hai quần chúng ưu tú: Vi Văn Khánh và Vũ Văn Dũng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20-9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ Công ty, đồng chí Lê Mai Lan – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng ưu tú là Vi Văn Khánh và Vũ Văn Dũng, hai đồng chí chính thức trở thành Đảng viên dự bị 01 năm. Sau khi được nhận Quyết định kết nạp, dưới cờ Đảng và tượng Bác Hồ hai Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát biểu căn dặn Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ hai đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

z1039023152255 9447e4493627065e3adc73816f3e7455

z1039022880857 396ac398ca303a5efb683547165c5f4d