ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn; Lãnh đạo công ty và sự có mặt của 35 đoàn viên tiêu biểu được bầu từ Đại hội CĐCSTV các đơn vị trực thuộc về dự Đại hội.

 MG 0585

Đại hội làm lễ chào cờ

Thực hiện Kế hoạch số: 12/KH-LĐLĐ ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn TPLS lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028; Được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động Thành phố và Chi bộ Công ty. CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm Tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm 2017-2023; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên. Bầu cử ban chấp hành công đoàn và bầu cử đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

TapThe

Đại hội Công đoàn cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn có nhiệm vụ bám sát Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 -2023 để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2022 -2025; định hướng, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; Bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023 -2028, Bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 MG 0399

 MG 0445

 MG 0500

 MG 0504 MG 0516

 MG 0521

 MG 0575

 MG 0584