Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2020

            Ngày 16/8/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, với sự tham gia của 22 đảng viên trong Chi bộ.

           Đây là đại hội điểm được chọn để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Phúc Đạt - UV BTV Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lạng Sơn và cùng với sự tham gia của 17 đồng chí là Bí thư hoặc Phó bí thư của 17 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn.

          Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm… đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2015 diện tích tưới đạt 21.245,7 ha, đến năm 2017 đạt 22.109,5 ha; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát được thực hiện tốt; Công tác xây dựng Đảng, đã quan tâm tạo nguồn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 Chi bộ đã giới thiệu 06 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, kế nạp 04 đảng viên mới đạt 133% so với Nghị quyết đại hội đã đề ra. Kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ nhiệm kỳ qua đều đạt trong sạch vững mạnh.

           Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua, khen thưởng.

- Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp được ít nhất 04 đảng viên.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công ích: Đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo tưới cao nhất theo khả năng nguồn nước, diện tích được tưới hàng năm tăng thêm (đảm bảo tưới cho 20.000 – 23.000 ha/năm); sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn; nộp đủ và kịp thời các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm 05 ủy viên. Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư. Kết quả, đồng chí Lê Mai Lan được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

IMG 8753 3            Lãnh đạo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

và đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy dự Đại hội điểm

 

IMG 8714 1 Đại hội thông qua và biểu quyết từng văn bản của Đại hội

 

IMG 8719 2Đ/c Lê Mai Lan trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ 2017-2020

 

IMG 8797 4Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

z776323811046 f985635041855fb1afd8601641070d81 Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

tặng hoa Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 nhân dịp ra mắt Đại hội