ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 16/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên văn phòng công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn (Công đoàn văn phòng Công ty)tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có ban lãnh đạo công ty, đồng chí chủ tịch công đoàn công ty và đoàn viên công đoàn công ty.

 MG 0283

Toàn cảnh đại hội

Công đoàn văn phòng Công ty có tổng số 22 lao động trong đó có 09 đồng chí nam, 13 đồng chí nữ. Tổng số đoàn viên là Đảng viên gồm 14 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí là Đảng viên chính thức. Trình độ đoàn viên trên đại học có 05 đồng chí; 15 đồng chí hệ đại học và Lao động đã qua đào tạo gồm 02 đồng chí.

 MG 0310

Đ/c Hà Văn Duẩn đọc báo cáo tại Đại hội

Về đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhìn chung đoàn viên văn phòng Công ty có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. BCH hiện có 03 đồng chí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoạt động kiêm nhiệm, bằng tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp với các đoàn thể, công đoàn đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội ngũ CBNLĐ tương đối ổn định, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các đồng chí đoàn viên đều yên tâm công tác, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

 MG 0293

Với tinh thần đổi mới dân chủ, đổi mới, đoàn kết và phát triển Đại hội đã bầu 4 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn văn phòng Công ty trong nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 MG 0332

 MG 0348

 MG 0359

 MG 0310

 MG 0306

 MG 0298

2

1