Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022

Ngày 29/4/2022, Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn, đồng chí Vũ Xuân Hào – Tổng Giám đốc công ty, đồng chí Liễu Văn Thông – Phó Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị còn có 50 đại biểu đại diện cho hơn 200 cán bộ, nhân viên toàn công ty.

Hieu 9218

Toàn cảnh hội nghị trước khai mạc

Hieu 9229

Đồng chí Lê Mai Lan – Chủ tịch công ty thay mặt Ban lãnh đạo công ty phát biểu khai mạc hội nghị 

Thay mặt Đoàn chủ tịch,  đồng chí Vũ Xuân Hào, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của ban Lãnh đạo công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi Lạng Sơn tại hội nghị đại biểu người lao động công ty năm 2022.

Đồng chí Vũ Xuân Hào, Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo của ban Lãnh đạo công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi Lạng Sơn tại hội nghị đại biểu người lao động công ty năm 2022

Theo đó, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND Tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ các đơn vị đã hoàn thành tốt công tác tham mưu giúp việc cho các cấp Lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác. Chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả tiết giảm chi phí sản xuất, tiến tới đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động được ở mức cao nhất, tốt nhất trong điều kiện có thể. Năm qua, cùng với các đơn vị trong Tổng công ty, tập thể người lao động đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 Hieu 9244

Hieu 9251

Các Đại biểu nghiên cứu nội dung Báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Liễu Văn Thông - Phó Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch công đoàn công ty đại diện CĐCS Công ty TNHH MTV Khai Thác Công trình Thuỷ lợi Lạng Sơn đã trình bày báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành CĐCS Tại hội nghị người lao động Công ty năm 2022, công khai về việc nội dung kết quả kiểm tra, giám sát tại 12 đơn vị SXKD theo kế hoạch của Công ty, báo cáo công khai về việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, trích kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của CĐCS Công ty TNHH MTV Khai Thác Công trình Thuỷ lợi Lạng Sơn năm 2022.

 Hieu 9235

Đ/c Liễu Văn Thông – Phó Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch công đoàn công ty đọc báo cáo tại hội nghị

Hội nghị thảo luận sối nổi, đã có hơn 10 ý kiến được trình bầy tại Hội nghị, trong đó tập trung đề cấp đến các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ dự án; công tác ứng dụng KHCN trong công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng cùng giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 Hieu 9283

Đ/c Trần Đức Tuân – Giám đốc xí nghiệp KTCTL Đình Lập đại diện đơn vị phát biểu

Đồng chí Lê Mai Lan – Chủ tịch công ty thay mặt Ban lãnh đạo công ty giải đáp thắc mắc của người lao động

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Liễu Văn Thông đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021, công bố các quyết định khen thưởng của cấp trên, của Công ty và tổ chức trao thưởng cho 03 đơn vị Công đoàn cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Hieu 9399

Đồng chí Liễu Văn Thông trao bằng khen cho các đơn vị nhận khen thưởng

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Hieu 9209

 

Hieu 9255

Hieu 9260

Hieu 9267

Hieu 9304

Hieu 9321

Hieu 9315

Hieu 9339

Hieu 9343

Hieu 9347

Hieu 9393