Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Lạng Sơn

           Sáng ngày 21/12/2021, tại Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Mai LanChủ tịch công ty; đồng chí Vũ Xuân Hào – Tổng giám đốc công ty và ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các xí nghiệp cùng toàn thể người lao động công ty.

TONGKET2021 3

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Mai Lan - Chủ tịch công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

TONGKET2021 2

Đồng chí Lê Mai Lan – Chủ tịch công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hào -Tổng giám đốc công ty đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn (Công ty thuỷ lợi Lạng Sơn).

TONGKET2021 4

Đồng chí Vũ Xuân Hào - Tổng giám đốc công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

           Trong năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lây lan mạnh mẽ trên khắp cả nước, công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn đã chủ động huy động, tập trung các nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng an toàn, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ được giao theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mục tiêu kẹp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn.

Kết quả, so với kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm, công ty đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về nội dung tất cả các nhiệm vụ được giao chủ trì trong năm 2021.

Tổng hợp nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, diện tích tưới được 22.926,08 ha đạt 96,7% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước tính80.559 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 6.799 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm.

           Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Phát huy những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong thời gian qua, Công ty cần tận dụng các điều kiện thuận lợi, khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ đề ra như tích cực hơn trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh; thực hiện luật phòng chống tham những và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công ty; Công ty tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở xí nghiệp trực thuộc thực hiện kiểm tra công trình trước mùa mưa bão, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy thường xuyên. Lập kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cho các công trình trọng yếu. Sản phẩm xây lắp phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật, ngày càng có uy tín mang tính cạnh tranh nhằm nâng cao thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

TONGKET2021 1

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Giang - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại hội nghị

TONGKET2021 7

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Hữu Lũng phát biểu tại hội nghị

TONGKET2021 6

Đồng chí Nguyễn Viết Quyến - Giám đốc xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Lộc Bình phát biểu tại hội nghị