Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2019

Ngày 17/4/2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019.

TGĐ PB MK

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty; BCH Công đoàn cơ sở Công ty; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Trưởng, phó các phòng, ban Công ty; Giám đốc và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên của 12 Xí nghiệp trực thuộc, đại biểu là người lao động tiêu biểu được bầu tại Hội nghị người lao động ở Xí nghiệp cùng toàn thể cán bộ, người lao động văn phòng Công ty.

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo của lãnh đạo Công ty tại Hội nghị đại biểu năm 2019 về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở Công ty.

Đồng thời Hội nghị đánh giá thực trạng của đơn vị và bàn các giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

image7

Đ/c Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty biểu dương những thành tích xuất sắc công ty đã đạt được trong năm 2018; tập thể, cán bộ, người lao động đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công ty. Đồng chí cũng định hướng một số giải pháp cơ bản để Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2018 và làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp giữa tập thể người lao động và lãnh đạo đơn vị về tình hình thực hiện các chế độ, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty theo quy định.

 

Tặng GK

Chủ tịch Công ty trao giấy khen cho Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu LũngGK CĐ

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong năm 2018

 

Tại Hội nghị BCH Công đoàn cơ sở Công ty cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững cùng với những giải pháp mới, sáng tạo, quyết liệt đã và đang được triển khai. Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2018, đoàn kết thống nhất cao, cùng với nỗ lực của cán bộ, người lao động đồng lòng chung sức thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

CT giải đápĐ/c Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty giải đáp ý kiến của đại biểuCTCĐ

Đ/c Đỗ Hà Bắc - Chủ tịch CĐCS Công ty giải đáp ý kiến về Công đoànHữu lũng 1

Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Xí nghiệp KTCT thủy lợi Hữu Lũng phát biểu tại Hội nghị

z1345971402126 dc9c0987468478619f4b6012afe8dccdĐ/c Vũ Xuân Hào - Giám đốc Xí nghiệp KTCT thủy lợi Tràng Định phát biểu tại Hội nghị

 

VQĐ/c Đàm Đức Hiếu - Chủ tịch CĐCS thành viên Xí nghiệp KTCT thủy lợi Văn Quan phát biểu tại Hội nghị

Xây lắpĐ/c Đinh Ngọc Chung - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp phát biểu tại Hội nghị

 

Đl

Đ/c Trần Đức Tuân - Giám đốc Xí nghiệp KTCT thủy lợi Đình Lập phát biểu tại Hội nghị

HN xn Lộc BìnhHội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình

HN XN Hữu LũngHội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng

HN xn Văn quanHội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Văn Quan

HN xn Chi lăngHội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng

HN xn Bắc SơnHội nghị NLĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Bắc Sơn