Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018

Ngày 20/4/2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty; BCH Công đoàn cơ sở Công ty; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Trưởng phó các phòng, ban Công ty; Giám đốc và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên của 12 Xí nghiệp trực thuộc, đại biểu là người lao động tiêu biểu được bầu tại Hội nghị người lao động ở Xí nghiệp (diễn ra từ ngày 20/3/2018 đến ngày 30/3/2018); cùng toàn thể cán bộ, người lao động văn phòng Công ty.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo của lãnh đạo Công ty tại Hội nghị đại biểu năm 2018 về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở Công ty.

Ngay sau đó Hội nghị lắng nghe đại diện các phòng, ban Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc phát biểu ý kiến đóng góp vào 2 bản báo cáo, đồng thời đánh giá thực trạng của đơn vị và đưa ra các giải pháp nhằm triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Lê Mai Lan - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty biểu dương những thành tích xuất sắc công ty đã đạt được trong năm 2017; tập thể, cán bộ, người lao động đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công ty. Đồng chí cũng định hướng một số giải pháp cơ bản để Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2017 và làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thông qua đó, mỗi cán bộ, người lao động xác định được vị trí, vai trò và mục tiêu để đề ra những giải pháp cụ thể, hiện thực hóa các định hướng, chỉ đạo vào thực tiễn kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp giữa tập thể người lao động và lãnh đạo đơn vị về tình hình thực hiện các chế độ, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty theo quy định.

Tại Hội nghị BCH Công đoàn cơ sở Công ty cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong năm 2017.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mục tiêu, thách thức trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty đã cùng ký Giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2018. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản và phát động thi đua năm 2018.

Với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2016 – 2020) và Chiến lược phát triển đến năm 2025  của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn cơ sở Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2017, đoàn kết thống nhất cao, cùng với nỗ lực của cán bộ, người lao động đồng lòng chung sức thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành.

Một số hình ảnh Hội nghị người lao động của Xí nghiệp trực thuộc và Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018. 

z1039011374256 6f11cd3da5fd07f6e38f555bde669464

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018

z1039011719284 CTBC4c64eb2fd477b76ef25ef1c5f3a5ad7d

Đ/c Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty thông qua dự thảo Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty

z1039011828630 BCCĐ57e48bc27c45339d8d7be81debcd057f

Đ/c Đỗ Hà Bắc - Chủ tịch CĐCS Công ty thông qua dự thảo Báo cáo của BCH CĐCS

z1039011483970 3Các đại biểu dự Hội nghị

z1039012077737 ĐB0c6da85e11d67a306a2d9d5450603ed8

           Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

z1039012022179 BĐHL

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

z1039012129847 DBPBHàoe5e7991d275d8c44d321911176ebf0fa

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

z1039011973750 TGĐb1555f3636e4572263adb61bf9dd9c24

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty giải đáp ý kiến sau thảo luận

z1039012426107 KTe69b4dcbc2a174822486f652b3259eac

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của BCH CĐCS Công ty

z1034706395079 HL1

Hội nghị người lao động Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng

z1034706527925 HL2Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại

Hội nghị người lao động Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng

z1034706575542 CL

Hội nghị người lao động tại Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng

z1034706241337 VQ

Hội nghị người lao động Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Quan

z1038745323287 XL

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị người lao động Xí ngiệp Xây Lắp