Thông báo

Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” và nhu cầu thực tế, đặc thù ngành nghề của công ty. Ngày 05/6/2016 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất của công ty.

Tại buổi huấn luyện, giảng viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản cũng như mục đích và ý nghĩa của công tác an toàn - vệ sinh lao động, giúp người lao động nhận thức được về các yếu tố nguy hiểm và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

Tình thần lớp học sôi nổi, người lao động mạnh dạn trao đổi, chia sẻ cùng giảng viên những vấn đề liên quan đến quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời giảng viên cũng đã hướng dẫn thực hành những phương pháp cụ thể liên quan trực tiếp đến công việc hằng ngày.

Qua buổi học tất cả người lao động đã hiểu rõ về những chế độ bảo hiểm cần có cho người lao động cũng như những nguyên nhân có thể gây tại nan lao động. Từ đó, nâng cao nhận thức về công tác An toàn -  Vệ sinh lao động và ý thức chấp hành nghiêm quy trình làm việc, không nên chủ quan, cần chủ động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp hạn chế bệnh nghề nghiệp.

ảnh tập huấn

Kết thúc buổi huấn luyện, người lao động làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ tham gia huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

Công ty tạo môi trường làm việc an toàn, người lao động được quan tâm chăm lo đến điều kiện lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ và có hệ thống kiến thức về An toàn – Vệ sinh lao động tốt, cùng với ý thức của mỗi người lao động sẽ là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng Công ty an toàn và phát triển bền vững.